Świat muzyki hybrydowej. The World of Hybrid Music.
To drzewo, jak i nazwa mają wiele znaczeń. Mowa o korzeniach, historii, genealogii, naturze, a wszystko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w muzyce. Nie da się żyć bez drzew... Ola Turkiewicz

Adam Strug – śpiew

Adam Strug l Projekt ArboretumAdam Strug to pieśniarz niezwykły, który tak mówi o swojej muzycznej pasji i inspiracji:

Jest to muzyka najpiękniejsza na świecie, a do tego nasza. Nie masz bowiem (…) nic piękniejszego nad śpiewający, polski gmin.

Adam Strug – śpiewak i instrumentalista, autor piosenek i tekstów, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog – zbieracz i praktyk, scenarzysta filmów dokumentalnych, pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska” praktykującego polskie pieśni religijne i świeckie przekazywane w tradycji ustnej, lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki. Adam Strug od wielu lat bada muzykę sakralną, polską, żywą, przekazywaną w tradycji ustnej.

Swoje inspiracje Adam Strug czerpie m.in. z Łomżyńskiego i Kurpiowszczyzny, gdzie od stuleci zamieszkiwali Podlasiacy, Kurpie Zieloni i Biali oraz ostatni potomkowie Jaćwingów.